11 augustus 2020

Maatregelen coronavirus

Hierbij informeren wij u over de maatregelen die wij als Whoonapart de afgelopen tijd hebben genomen om verdere verspreiding van het Covid-19 virus tegen te gaan.

 

Voor onze activiteiten volgen wij uiteraard de instructies en richtlijnen van het kabinet en van het RIVM. Wij verwachten van onze medewerkers dat zij deze richtlijnen naleven om zo verdere verspreiding van het virus tegen te gaan en te voorkomen dat collega’s ziek worden. Hiertoe hebben wij de eerste 5 maanden niet op kantoorlocatie gewerkt. Na de vakantieperiode zullen wij e.e.a. opnieuw bezien.


Kantoorlocatie.

Om het risico van verdere verspreiding van het Coronavirus tegen te gaan, verzochten en verzoeken wij onze medewerkers in situaties waar dit mogelijk is vanuit huis te werken. Als wij op locatie zijn geldt een afstand van minimaal 1.50 mtr. tot elkaar. Uiteraard geen handen geven, geen lunches op kantoor en maximale hygiëne door handen te wassen.

In plaats hiervan dienen zoveel mogelijk (video-) conference calls of Skype-meetings worden georganiseerd.


Wij vertrouwen erop dat we dankzij onze en uw gezamenlijke inzet de gevolgen van het Coronavirus zo beperkt mogelijk kunnen houden. Uiteindelijk gaat het om ieders gezondheid.


Onze directe bereikbaarheid zal door deze maatregelen ook minder zijn en wij vragen u begrip hiervoor.

 

Benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen?
Maak een afspraak